GOLDHÉD  

stanica technickej a emisnej kontroly

Časté otázky (FAQ)

Čo robiť pri strate dokladov (kartičiek) od TK a EK?

 

Aké doklady potrebujem pri absolvovaní TK a EK?

 

Aké sú lehoty pri TK a EK? Kedy ísť prvý krát s vozidlom na kontrolu?

 

Čo patrí do povinnej výbavy  vozidla?


Kde nás nájdete

Goldhéd s.r.o.
Bratislavská cesta 1804
bývalý areál SAD (ARRIVA)
945 01 Komárno
GPS súradnice:
 N47°46´3.11"
E18°5´25.6"

Pracoviská

Pracovisko č.1

Vykonáva  technickú kontrolu pre všetky kategórie motorových vozidiel (osobné, nákladné vozidlá, autobusy, motocykle,štvorkolky, traktory,prívesy a návesy.Taktiež vykonáva aj emisnú kontrolu vozidiel.


 

Pracovisko č.2

Vykonáva  technickú kontrolu pre osobné vozidlá, motocykle, štvorkolky a prívesné vozíky od 750kg do 3500kg.Pracovisko č.3

Vykonáva  emisnú kontrolu pre osobné vozidlá.

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky

Povinná výbava osobných vozidiel

Čo robiť pri strate dokladov (kartičiek) od TK a EK?

Navštívte našu stanicu technickej kontroly, tu absolvujete administratívnu TK a EK, vystavíme Vám nové osvedčenia o absolvovaní TK a EK (kartičky) a dostanete nové nálepky na čelné sklo.

Aké sú lehoty absolvovania TK a EK? Kedy prísť s vozidlom na prvú kontrolu?

Pri osobných vozidlách a motocykloch platí zásada 4/2/2. To znamená, že vozidlo sa musí podrobiť prvej kontrole TK a EK po štyroch rokoch po prihlásení do evidencie a potom pravidelne každé dva roky. Pri nákladných vozidlách, autobusoch, záchranných zložkách, taxislužbe, a autoškolách platí zásada 1/1/1.

Prvým prihlásením do evidencie sa rozumie dátum od kedy malo vozidlo pridelené prvé EČ (po starom ŠPZ), ktorý je vyznačený v osvedčení o evidencii časť II. (po starom veľký technický preukaz). Ak tento dátum nie je možné zistiť, za prvé prihlásenie sa považuje dátum prvého dňa roku výroby vozidla.

Povinnosť absolvovať emisnú kontrolu sa nevzťahuje na vozidlá kategórie M1, ktoré sú mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (tzv. dvojtakty) a vozidlá kategórie L (motocykle, trojkolky a štvorkolky).

Povinnosť absolvovať technickú kontrolu sa nevzťahuje na nebrzdené prívesy do celkovej hmotnosti 750 kg kategórie O1 a motocykle kategórie L1.

Je potrebné sa objednať na Tk a EK? kvôli kvalite a úspore času je pre zákazníka lepšie ak si vopred osobne resp.telefonicky dohodne termín vykonania kontroly.
Čakacie lehoty sú max. 7dní.

- náhradná pneumatiku s diskom predpísaného druhu a rozmerov, alebo sada na opravu defektu.

-autolekárnička (v prípade, že bola otvorená jej obsah musí byť v expiračnej dobe).

-prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK27

-bezpečnostný odev (vesta, overal, bunda alebo pláštenka) v dosahu zo sedadla vodiča, vyhotovený podľa európskej normy.

Nezabudnite si priniesť doklady:

Pri absolvovaní TK a EK potrebujete:
-osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz), alebo jeho aktuálnu kópiu s potvrdením od polície o zadržaní originálu

-protokol o montáži plynového zariadenia LPG, alebo CNG,ak ním nie je vozidlo vybavené už od výroby.

-pri opakovanej TK protokol z predchádzajúcej technickej kontroly

Aby ste úspešne absolvovali TK a EK - orientačný kontrolný zoznam

Na základe tohoto zoznamu si môžete spraviť doma malú kontrolu vozidla, čím získate informácie o stave Vášho vozidla, prípadne odhalíte včas chyby, ktoré môžete odstrániť ešte pred absolvovaním kontroly u nás.

Identifikačné údaje vozidla

Súhlasia identifikačné údaje na vozidle s údajmi na dokladoch?

 Súhlasí evidenčné číslo?

Je čitateľné VIN číslo na vozidle?

Brzdy

Nevybočuje vozidlo pri brzdení z priameho smeru jazdy? Zaberajú brzdy včas a dostatočne intenzívne? Udrží zatiahnutá ručná brzda vozidlo na svahu? Má plynulý chod? Nezasekáva sa?

Riadenie a geometria

Ide riadenie ľahko pri vychýlení volantu (nezvyčajné zvuky, či škripot)? Vracia sa volant po prejdení zákrutou prirodzene do východiskovej polohy? Reaguje vozidlo na natočenie volantu bezprostredne a plynulo?

Pneumatiky, kolesá, pruženie

Majú všetky pneumatiky minimálnu hĺbku dezénu (1,6mm)? Sú pneumatiky a disky nepoškodené, schváleného druhu a rozmerov? Sú tlmiče pruženia riadne upevnené a suché?

Rám, karoséria, motorový priestor

Sú nosné časti karosérie (rámu) bez korózie? Je motorový priestor čistý a suchý, bez viditeľného úniku prevádzkových kvapalín?

Sklá a zrkadlá

Nie je predné sklo, alebo zdrkadlá poškodené? Majú nalepené tieniace fólie certifikát?

Osvetlenie

Sú funkčné všetky (obrysové, stretávacie, diaľkové) svetlá? A čo smerovky? Svietia brzdové svetlá, hmlové svetlá a osvetlenie evidenčného čísla? Funguje zariadenie na nastavovanie sklonu svetiel pri zaťažení vozidla?

Elektrická výbava

Nenachádzajú sa vo vozidle uvolnené káble, či káble s poškodenou izoláciou? Je akumulátor dostatočne upevnený? Sú funkčné stierače a ostrekovače? Je funkčný klaksón?

Výfuk

Nie je výfukové potrubie skorodované? Nevydáva vozidlo nadmerný zvuk? A čo uchytenie výfukového potrubia?

Vnútorný priestor

Sú funkčné všetky prepínače? Ventilátor? Tachometer? Sú bezpečnostné pásy v poriadku (nepoškodené  a funkčné zámky a navíjače)? Dajú sa riadne zatvoriť a otvoriť všetky dvere a okná vozidla?

Výbava

Je vo vozidle povinná výbava?