Povinná výbava osobných vozidiel

 - náhradná pneumatika s diskom predpísaného druhu a rozmerov, alebo sadu na opravu defektu.
- auto-lekárnička (v prípade, že bola otvorená jej obsah musí byť v expiračnej dobe).
- prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK27
bezpečnostný odev (vesta, overal, bunda alebo pláštenka) v dosahu zo sedadla vodiča, vyhotovený podľa európskej normy. 

Doklady potrebné k absolvovaniu TK a EK

Pri absolvovaní TK a EK potrebujete:
-osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz), alebo jeho aktuálnu kópiu s potvrdením od polície o zadržaní originálu
-protokol o montáži plynového zariadenia LPG, alebo CNG,ak ním nie je vozidlo vybavené už od výroby.
Pri opakovanej TK protokol z predchádzajúcej technickej kontroly

 

Aby ste úspešne absolvovali Tk a EK - orientačný kontrolný zoznam 

Na základe tohto zoznamu si môžete spraviť doma malú kontrolu vozidla, čím získate informácie o stave Vášho vozidla, prípadne odhalíte včas chyby, ktoré môžete odstrániť ešte pred absolvovaním kontroly u nás.


Identifikačné údaje vozidla

Súhlasia identifikačné údaje na vozidle s údajmi na dokladoch?

 Súhlasí evidenčné číslo?

Je čitateľné VIN číslo na vozidle?


Brzdy, riadenie a geometria

Nevybočuje vozidlo pri brzdení z priameho smeru jazdy? Zaberajú brzdy včas a dostatočne intenzívne? Udrží zatiahnutá ručná brzda vozidlo na svahu? Má plynulý chod? Nezasekáva sa?

Ide riadenie ľahko pri vychýlení volantu (nezvyčajné zvuky, či škripot)? Vracia sa volant po prejdení zákrutou prirodzene do východiskovej polohy? Reaguje vozidlo na natočenie volantu bezprostredne a plynulo?


Pneumatiky, kolesá, pruženie

Majú všetky pneumatiky minimálnu hĺbku dezénu (1,6mm)? Sú pneumatiky a disky nepoškodené, schváleného druhu a rozmerov? Sú tlmiče pruženia riadne upevnené a suché?


Rám, karoséria, motorový priestor

Sú nosné časti karosérie (rámu) bez korózie? Je motorový priestor čistý a suchý, bez viditeľného úniku prevádzkových kvapalín?


Sklá, zrkadlá a osvetlenie

Nie je predné sklo, alebo zrkadlá poškodené? Majú nalepené tieniace fólie certifikát?

Sú funkčné všetky (obrysové, stretávacie, diaľkové) svetlá? A čo smerovky? Svietia brzdové svetlá, hmlové svetlá a osvetlenie evidenčného čísla? Funguje zariadenie na nastavovanie sklonu svetiel pri zaťažení vozidla?


Elektrická výbava a výfuk

Nenachádzajú sa vo vozidle uvoľnené káble, či káble s poškodenou izoláciou? Je akumulátor dostatočne upevnený? Sú funkčné stierače a ostrekovače? Je funkčný klaksón?

Nie je výfukové potrubie skorodované? Nevydáva vozidlo nadmerný zvuk? A čo uchytenie výfukového potrubia?


Vnútorný priestor a výbava

Sú funkčné všetky prepínače? Ventilátor? Tachometer? Sú bezpečnostné pásy v poriadku (nepoškodené a funkčné zámky a navíjače)? Dajú sa riadne zatvoriť a otvoriť všetky dvere a okná vozidla?

Je vo vozidle povinná výbava?

 

Najčastejšie otázky

Čo robiť pri strate dokladov (kartičiek) od TK a EK?

Navštívte našu stanicu technickej kontroly, tu absolvujete administratívnu TK a EK, vystavíme Vám nové osvedčenia o absolvovaní TK a EK (kartičky) a dostanete nové nálepky na čelné sklo.

Aké sú lehoty absolvovania TK a EK? Kedy prísť s vozidlom na prvú kontrolu?

Pri osobných vozidlách a motocykloch platí zásada 4/2/2. To znamená, že vozidlo sa musí podrobiť prvej kontrole TK a EK po štyroch rokoch po prihlásení do evidencie a potom pravidelne každé dva roky. Pri nákladných vozidlách, autobusoch, záchranných zložkách, taxislužbe, a autoškolách platí zásada 1/1/1.

Prvým prihlásením do evidencie sa rozumie dátum od kedy malo vozidlo pridelené prvé EČ (po starom ŠPZ), ktorý je vyznačený v osvedčení o evidencii časť II. (po starom veľký technický preukaz). Ak tento dátum nie je možné zistiť, za prvé prihlásenie sa považuje dátum prvého dňa roku výroby vozidla.

Povinnosť absolvovať emisnú kontrolu sa nevzťahuje na vozidlá kategórie M1, ktoré sú mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (tzv. dvojtakty) a vozidlá kategórie L (motocykle, trojkolky a štvorkolky).

Povinnosť absolvovať technickú kontrolu sa nevzťahuje na nebrzdené prívesy do celkovej hmotnosti 750 kg kategórie O1 a motocykle kategórie L1.


Povinnosť absolvovať administratívnu TK a EK máte v týchto prípadoch:

pri dovoze vozidla do 15 dní od udelenia EČ, a taktiež do 15 dní pri strate, poškodení či odcudzení osvedčenia o TK a EK.